-

หนังสือแจ้งสั่งการ เอกสาร รายงาน

[ แจ้งสพป.] ระบบติดตามนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สามารถนำเข้าข้อมูลที่ สพป.ได้ดำเนินและประมวลผลข้อมูลในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

กระดานฝากข้อความ ต้องการโพสต์ข้อความ

สพป. สามารถลงทะเบียนในระบบติดตามนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สามารถดาวโหลดรายชื่อเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามเด็กเข้าเรียน